Subvencions per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys

Publicación: 
26/10/2016 - 31/05/2017
Imagen: 

Avui s’han publicat dues resolucions, per les que s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys i s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017.

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions del Programa 30 Plus per a la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d'altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Poden ser destinatàries d'aquest programa les persones en situació d'atur de 30 anys i més, preferentment d'entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu.

Aquestes persones destinatàries hauran d'estar inscrites a l'oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a persones demandants d'ocupació no ocupades i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

Entre les entitats beneficiàries, s’inclouen els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació, dependents o vinculades a aquells.

 

C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820