Servei per a la consolidación empresarial

Les activitats d'aquest servei són:

  • Revisar el pla d'empresa, anàlisi de desviacions, establiment de mesures correctores mitjançant nous instruments de gestió.
  • Facilitar la formació contínua i específica de caràcter empresarial pels nous empresaris.
  • Promoure la cooperació i el coneixement entre empreses.
C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820