Servei d'Assessorament a Emprenedors (SAE)

Els clients objectius a qui va dirigit el SAE, són totes les persones emprenedores en situació d'ocupació o atur, que volen crear la seva pròpia empresa o que l'han creat durant l'últim any, tota empresa ja existent i en procés de consolidació, i tota empresa en reestructuració motivada per les actuals circumstàncies econòmiques.

El servei es fonamenta bàsicament en tres àrees d'assessorament (la posada en marxa, l'elaboració del pla d'empresa i la consolidació empresarial) que es distribueixen en:

  • Serveis per a la creació d'empreses.
  • Serveis per a la consolidació empresarial.
C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820