Registre Plans d'Igualtat

Publicación: 
30/09/2016 - 31/12/2017

Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que serveixen per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat han d'incloure a totes les persones de l'empresa i han d'incidir en els següents aspectes: l'accés a l'ocupació, la classificació professional, la promoció, la formació, les retribucions, l'organització del temps de treball per afavorir la conciliació de la vida personal, familiar i laboral en termes d'igualtat i l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

Aquest és un tràmit voluntari adreçat a totes les empreses i les organitzacions que han negociat i implantat un pla d'igualtat, estiguin o no obligades pel que disposa la normativa vigent.

Plans d'igualtat a les empreses

 

El Catàleg de plans d’igualtat integra tots els plans d’igualtat inscrits al Registre de plans d’igualtat del Departament d’Empresa i Ocupació.

Aquest Catàleg és una eina de difusió i de coneixement que té dues finalitats: d’una banda, reconèixer i donar visibilitat a les empreses i organitzacions que han elaborat i implantat un pla d’igualtat, i de l'altra, servir de referència a aquelles interessades en avançar en matèria d’igualtat o que estan en procés de creació d'un pla propi.

Catàleg de plans d'igualtat

 

C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820