Formació Ocupacional

PROGRAMACIÓ FORMACIÓ OCUPACIONAL IDETSA2017

HOTR0608_Serveis de restaurant de 620h

COML0309_Organització i gestió de magatzems de 400h

ADGD0308_Activitats de gestió administrativa de 920h

ADGG0408_Operacions auxiliars de serveis administratius i generals de 470h

FCCV_SOC03EXP_Xarxes Socials 2.0 de 30h

 
 

 

 

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i està configurat per una o més unitats de competència. La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

 

 

 

 

 

C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820