Convenis i col·laboracions amb altres entitats

PROGRAMA CATALUNYA EMPRÈN

Des de 2014 IDETSA forma part del programa Catalunya Emprèn.

La Xarxa Emprèn és una xarxa público-privada d'entitats que, en el marc del programa Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, presten serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una empresa a Catalunya durant els tres primers anys de vida del negoci.

Més de 150 entitats i 500 tècnics i tècniques experts/es donen cobertura a totes les comarques de Catalunya.

Des de l'any 2013 més de 35.000 persones han utilitzat els nostres serveis i les entitats de la Xarxa han donat suport a la creació de més de 4.500 empreses. Ens avala una tradició de més de 30 anys de suport a l'emprenedoria. 

Per tant si tens una idea de negoci i vols crear la teva empresa a la Xarxa Emprèn trobaràs el suport que necessites per posar-la en marxa.

 

 

 

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/que-es-xarxa-empren/index.jsp

 

 

Conveni de col·laboració entre IDETSA i Microbank

 

L'objecte del conveni és establir línies de finançament dirigides a:

-Potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora afavorint la igualtat d'oportunitats d'homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius vulnerables en situació d'exclusió financera.

-Finançar l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu, la creació i consolidació d'ocupació i la contribució al progrés social.

 

http://www.microbanklacaixa.com/   

 

 

Conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i IDETSA

 

Idetsa ha signat un conveni marc amb la Universitat Rovira i Virgili (URV) on s'estableixen unes relaciones de col·laboració entre totes dues institucions en àmbits d'interés comú, establint convenis específics quan escaigui. Tant la URV com Idetsa es comprometen a assignar els recursos necessaris per a dur a terme les activitats que es prevegin en aquests convenis. 

 

http://www.urv.cat/   

 

 

Col·laboració entre la MIDIT i IDETSA

Durant dos anys consecutius IDETSA  signa un contracte amb la MIDIT per desenvolupar accions d’orientació adreçades a la persones aturades amb risc d’exclusió social greu, joves que no tenen titulació  i aturats del territori MIDIT (Tivissa, Pratdip i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant). Aquest projecte anomenat orientació, intermediació i acompanyament laboral al territori MIDIT posarà en marxa una atenció personalitzada del procés d’orientació laboral, acompanyament a la inserció que permeti dotar a la persona d’eines, recursos i tècniques de recerca de feina adequats al seu objectiu professional, alhora que permetrà conèixer les necessitats de formació d’aquetes.

 

 http://www.midit2020.com/       

Conveni de pràctiques formatives en context productiu entre IDETSA i ALPIQ Energia España,SAU

Idetsa i Alpiq per tercer any consecutiu signant un conveni de pràctiques formatives en context productiu. L'empresa del sector energètic dona l'oportunitat a un Enginyer Industrial del nostre municipi d'adquirir experiència professional en la optimització de la gestió en el departament de manteniment. Aquest conveni estableix 600 hores de pràctiques professionals.

 Programa Integral d'Ocupació Juvenil Baix Camp

IDETSA (empresa municipal de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant) participa directament amb l'IMFE Mas Carandell, l’Ajuntament de Cambrils i el Consell Comarcal del Baix Camp per implementar el Programa Integral d’Ocupació Juvenil Baix Camp. Aquesta és una iniciativa de treball conjunt entre les administracions que va sorgir amb l’objectiu comú d’oferir recursos ocupacionals al servei dels nois i noies en situació d’atur.

El programa d’ocupació s’adreça a joves de 16 a 29 anys en situació d’atur de tota la comarca, i consta de dues fases:  la primera d'acollida, avaluació, orientació i disseny del full de ruta personal que es pot dur a terme fins a finals de març, i la segona d’execució de l’itinerari individual dissenyat, que inclou o bé formació d'un certificat de professionalitat de nivell 2 (Serveis de restaurant) i/o inserció laboral, o bé el retorn al sistema educatiu reglat. 

Al llarg del programa, que es desenvoluparà fins al 31 de desembre de 2016 com a màxim, s’ofereix tutoria i un acompanyament adaptat a cada persona jove participant per facilitar el seu trànsit a l’etapa posterior.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els programes integrals de Garantia Juvenil.

 

IDETSA  Centre de Formació Ocupacional pel SOC

 

El passat 11 de juliol de 2012 IDETSA es va acreditar pel Servei D'Ocupació Públic de Catalunya (SOC) com a Centre de Formació Ocupacional

El SOC, els últims dos anys, ha atorgat a IDETSA aquests  dos certificats de professionalitat:

Serveis de Restaurant (580h) HOTR0608

Gestió i Organització de magatzem (400h) COML0309

Un Certificat de Professionalitat és un títol oficial que acredita tenir la competència professional per a desenvolupar una activitat laboral. Són accions formatives organitzades pel SOC, totalment gratuïtes per a l’alumnat, regulada per un RD 34/2008. Els CP estan formats per mòduls formatius, mòdul de pràctiques no laborals professionals i formació complementària (orientació, mediambiental i igualtat de gènere). El CF també pot servir a l’alumne com a convalidació parcial a la Formació Professional del sistema educatiu.

 

Conveni de pràctiques professionals no laborals entre IDETSA i empresa local

Des de que IDETSA va incorporar  els programes a mida s'han signat 35 convenis amb empreses locals de diferents sectors (comerç, logístic, industrial i restauració). Als 7 itinerari s'han beneficiat 83 alumnes adquirir experiència professional en context productiu.

C/ Martí Franquès, 5 Pol. Ind. Les Tàpies
977 820 820